(2-12-2562)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท  จากคุณสมภพ แก้ววิศิษฎ์ เจ้าของ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ