(5-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment)  จำนวน 112 ชุด มูลค่า 50,000 บาท  โดยคุณอรุณ เต็มภัทราโชค เจ้าของ หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ซึ่งคณะบริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณในน้ำใจของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง