ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหุ่นฝึก