ตามเอกสารที่แนบท้ายยประกาศนี้ประกาศ เผยแพร่แผน วัสดุการแพทย์ 8 รายการ ปี 2564