🙏บุญกุศลอันยิ่งใหญ่🙏….รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ

🙏บุญกุศลอันยิ่งใหญ่🙏….รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ โดยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเป็นชาย ผู้ป่วยชายอายุ 69 ปี ซึ่งมีภาวะเลือดออกในสมอง ต่อมามีภาวะสมองตาย

ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้เข้าใจและยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งได้แก่ ดวงตา 2 ดวงโดยได้มีการประสานทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลศิริราช เข้าผ่าตัดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และรับอวัยวะ เพื่อนำไปใช้ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอความหวัง ซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ให้แก่ผู้วายชนม์

ในโอกาสนี้ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันมอบหรีดเคารพศพแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อขอบพระคุณในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้
#บริจาคอวัยวะ #บริจาคดวงตา #โรงพยาบาลมหาสารคาม #โรงพยาบาลศิริราช #สภากาชาด

 

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสาธารณะ (ด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม)
คุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสาธารณะ บริเวณด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “13 ตุลาคม 2566” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ มุ่งหวังให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคีระหว่างหน่วยงานรัฐ และร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์คอม 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 65 ชุด

รพ.มหาสารคาม พัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 7

โรงพยาบาลมหารสารคาม จัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 7

10 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) ปีงบประมาณ 2566 ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 7 ให้ดำเนินการจัดโครงการ “ การพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา และการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหอผู้ป่วยในการค้นหา คัดกรอง การเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ และดวงตาในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้บริจาคอวัยวะ การเตรียมผู้ป่วยรอการผ่าตัดเอาอวัยวะออกเพื่อนำไปปลูกถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งในโรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ในการนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคากรในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ประจำปี 2566 “ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและผู้ประสานงานบริจาคอวัยวะ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จำนวนกว่า 100 คน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องเอกซเรย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor)

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ