ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ตามเอกสารที่แนบท้ายยประกาศนี้ประกาศ เผยแพร่แผน วัสดุการแพทย์ 8 รายการ ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3ไก ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 36 เตียง จัดซื้อด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเตียง

สมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5 บริจาคเครืองมือแพทย์ในการช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล​มหาสารคาม

(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลซอลแคลนูลา มูลค่า 250,000 บาท จากสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม