ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ปรกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณควมละเอียดสูง