ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 3 รายการ