สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะเกรรมการบริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

สำหรับชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) สำหรับปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์   จากนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) พระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป