โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้า และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่มีทะเบียนบ้านในเขต อ.เมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ บรรยากาศการให้บริการตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป และบริการฉีดวัคซีนบนรถ (drive thru) แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,355 คน โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และ แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนและมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนทั่วประเทศ