ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ช่วยถ่างเนื้อเยื่อสมองแบบ Fukushima retractor