ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องให้ออกซิเจน