ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ