ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ