ประกาศแผน เตียงผ่าตัดศัลยกรรม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้