ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน