สโมสรไลออนส์มหาสารคาม  มอบเตียงผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

นางกันตา คำพอ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง จากสโมสรไลออนส์มหาสารคาม   โดยไลออน อรสุดา ตันยานนท์ นายกสโมสร  พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม    ร่วมมอบในครั้งนี้