วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายประเสริฐ เก็มประโคน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ โดยมี  ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการฯ ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม