ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดโรคหลอดเลือด