ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยนวดหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้