ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม   คุณวไลพร  ปักเคระกา  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล รพ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567   โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904  ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม