โรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์

(6-10-2559) นายสุขุม อุดชุมพิสัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์ ซึ่งคณะลูกหลานและญาติมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์