ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงยาบาลมหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง และนพ.เฉลิมพล- พญ.นิภาพร บุญพรหมธีรกุล บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง แก่ห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าในหน่วยงานร่วมรับมอบในครั้งนี้