สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.มหาสารคาม บริจาคพัดลมติดผนัง ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-5-2560) นางนวลน้อย วีระพันธ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมสมาชิกสมาคม ร่วมกันบริจาคพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนบุคลากรจากหอผู้ป่วยทองดีแก้ว ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบ