คุณนภวรรณ – คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ  บริจาคเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน มูลค่า 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-6-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตรกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน มูลค่า 250,000 บาท จากคุณนภวรรณ – คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ เจ้าของร้านลี่อำนวยเภสัช  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคามในครั้งนี้  ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ