วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้ จ.มหาสารคาม…พร้อมฉีดแล้ว

วัคซีนซินโนแวค ชนิดเชื้อตาย (COVID 19 vaccine vero cell ,inactivated) มาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้ว ด้วยการขนส่งระบบประกันอุณหภูมิที่ควบคุมให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสโดยได้จัดเก็บวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 1800 โดส และจะมีการฉีดให้บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นี้

ทั้งนี้วัคซีนทั้งหมดผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป

แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ จังหวัดมหาสารคาม

สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ที่จังหวัดมหาสารคาม

สภากาชาดไทยจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน  ที่จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 27-30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2562 และเข้ารับการคัดกรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค.2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

– รักษาทันที ไม่ต้องรอคิว

– รักษาต่อเนื่อง จนหายสมบูรณ์

– ฟรี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มีค่าเดินทางให้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

สนใจสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-711750 ต่อ 111

แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ทั้งนี้โครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ มุ่งเน้นปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ปากแหว่ง-เพดานโหว่ เป็นความพิการบนใบหน้าที่พบมากที่สุดในบรรดาความพิการแต่กำเนิด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสติปัญญา แต่เนื่องจากอยู่บนใบหน้าจึงเห็นเด่นชัดมากและไม่สามารถซ่อนได้ หรือแม้จะเป็นเพียงเพดานโหว่ซึ่งทำให้พูดไม่ชัด   ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นปมด้อยสำหรับเด็กด้วย ซึ่งช่วงอายุที่เหมาะสมในการผ่าตัดคือ ปากแหว่งควรผ่าตัดตั้งแต่อายุ 3 เดือน และเพดานโหว่ควรผ่าตัดตอนอายุ 9 เดือนถึง 1 ขวบครึ่งไม่ควรเกินนั้น เนื่องจากสถิติย้อนหลังพบว่า อายุเฉลี่ยของเด็กที่มาผ่าตัด หากสูงเกินไป เช่น ปากแหว่งผ่าตัดตอนอายุ 5 ขวบ เด็กโดนล้อจนเป็นปมด้อยไปแล้ว หรือเพดานโหว่ผ่าตัดตอนอายุ 7-8 ขวบ เด็กก็พูดไม่ชัดไปแล้ว

 

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ได้ประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจังหวัด ให้ช่วยค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้านที่ด้อยโอกาส ลงทะเบียน และจัดรถพาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อให้ทีมแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับแพทย์อาสา ซึ่งประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาเป็นผู้คัดกรอง ตรวจและผ่าตัด ซึ่งทั่้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการให้บริการฟรี พร้อมมอบเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 

  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดมหาสารคามเป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการ โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ณโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08:00 น เป็นต้นไป เพื่อดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน เป็นต้น

 

ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น  ได้ที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-711750 ต่อ 205

 

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

(23-01-62) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม พชอ.มหาสารคาม พร้อมมอบ Smart card อสม.สร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

จากนั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบ Smart Card อสม. ซึ่งเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม.และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. อีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. รวมถึงสำหรับรับเงินโอน 1,000 บาท/เดือน เป็นค่าป่วยการรายเดือน(จาก 600 บาท/เดือน) สมาชิก อสม. สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

นอกจากนั้น คณะรองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ติดดาว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเตา ซึ่งดำเนินงานโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.4.0 ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ อสม.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความมีจิตอาสา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน สุขภาพ เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ส่งผลต่อการทำงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกในอนาคตต่อไป

รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม รองนายก-พชอ-อสม.-รพสต.-มหาสารคาม

 

 

ผู้ตรวจฯเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

(27-12-2561)   ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ

การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25692 (ครั้งที่ 1)

“การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์”

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ณ ตำบลหนองโน

 จ.มหาสารคาม ร่วมใจจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่วัดบ้านนานกเขียนหมู่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานต่าง ๆ ของอำเภอเมือง  การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  เยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ

นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลายหน่วยงานจึงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับบริการสุขภาพและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกว่า 500 คน ซึ่งโโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ วัดบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ,8 ,10 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

 

 

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ