รพ.มหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมวัคซีนสู้โควิด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  2.ผู้ที่ตั้งครรภ์  และ 3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่  1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  2.โรคหัวใจและหลอดเลือด  3.โรคไตเรื้อรัง  4.โรคหลอดเลือดสมอง  5.โรคมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการบำบัด  6.โรคเบาหวาน  7.โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวนกว่า 169 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ชุมชนบูรพาและชุมชนบ้านส่องนางใยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จำนวน 22 ราย ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19

สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ระดมบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จาก 4 ศูนย์แพทย์ คือ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองมหาสารคาม และจิตอาสา ร่วมบริการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏🏻♥️ขอขอบพระคุณ♥️🙏🏻
#กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE (EN 14126) สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมี แพทย์หญิงจิราพร  พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิถา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักด์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับจำนวน 36 ราย และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  8 ราย

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

(31-05-64) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และวางแผนการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรงพยาบาลสนามริมห้วย และการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนเขตพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ โดยใช้พื้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “คืนความเข้มแข็งให้ชาวมหาสารคาม”

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 650 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังฉีดไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ 

  ที่อาคารจอดรถและบริการ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 700 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 เพื่อป้องการการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน คืนความเข็งแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง เช่น อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด มึนงง หายใจติดขัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

  ในส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้   เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข และนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  ข้อมูลจะปรากฏในระบบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และสามารถนำไปใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกอบการตรวจสุขภาพอื่น ๆ ได้ 

        สำหรับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป โดยตั้งเป้าในการฉีดวันละ 2,000 คน  ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”  หรือ ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิรักษา 

 

ชาวสาธารณสุข ส่งกำลังใจให้ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

(19-2-2564)รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม และร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ และการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.มหาสารคาม ที่คลินิกส่วนตัวจำนวน 3 ราย และเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกันนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ได้เป็นผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์มอบกระเช้าและส่งกำลังใจให้ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ คลิกนิกเวชกรรมแพทย์หญิงลลิตา เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเอกชน และให้กำลังใจแก่แพทย์ประจำคลินิก ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป

 PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.มหาสารคาม

 PEA มอบเงิน 10 ล้านบาทให้ รพ.มหาสารคาม สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถ รักษาและช่วยชีวิตประชาชน

กฟภ.มหาสารคาม ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ให้ รพ.มหาสารคาม สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยชีวิตประชาชน

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกัน ส่งมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลตามโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 10,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการรักษา แก่นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ห้อง 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ถือเป็นความภูมิใจที่ชาว กฟภ.มหาสารคามได้ร่วมดำเนินโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด ๗๗ แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการสนับสนุนงบประมาณพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง ๆ ละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770,000,000 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดย กฟภ.มหาสารคาม มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่มีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ได้มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้น เสริมขีดความสามารถในการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ขอขอบคุณพลังความร่วมมือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านการลดอัตราการเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต โดย รพ.มหาสารคามตั้งเป้าจะนำงบประมาณที่ได้รับ ไปเสริมขีดความสามารถทางการแพทย์ อาทิ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วย เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย เครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า ตู้อบเด็กทารก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด ๗๗ แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นความร่วมมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

กลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม  มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS

(29-5-2563 )  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS จำนวน 4 เครื่องพร้อมน้ำยา 26 ชุด มูลค่า 84,200บาท  จากกลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โควิด-19

หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากร รพ.มหาสารคาม

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โควิด-19

ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานในการแจกข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม ซึ่งหุงสุก สดใหม่ แจกให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ตามโครงการแบ่งปันด้วยหัวใจบริสุทธิ์ ซึ่งข้าวทั้งหมดได้รับสนับสนุน จากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย โดยประธานมูลนิธิ ดร. ใจเพชร กล้าจน หมอเขียว สำหรับข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ที่หุงในวันนี้ได้แจกให้บุคคลากรภายในโรงพยาบาลหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาลชุมชน หอผู้ป่วยอายุกรรมทองดีชั้น 4 และชั้น 5 รวมกว่า 200 คน ซึ่งบุคลากรทั้งหมดต่างนำอุปกรณ์ ภาชนะจาน ชาม ถ้วย หม้อมาใส่ข้าวหุงเอง โดยไม่มีการนำถุงพลาสติกมาใส่หรือห่อกลับไป ถือเป็นการช่วยลดประมาณขยะ ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

นางอรณต วัฒนะหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ผู้ประสานงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการนี้หวังจุดประกายให้เกิดกระแสความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ และแบ่งปันสุขแบ่งเบาทุกข์ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยการหุงข้าวเพื่อนำมาแจกได้รับความร่วมมือจาก รองนายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดมหาสารคาม และจะจับมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน แพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้นำข้าวหุงสุกมาแจกแก่บุคคลากรโรงพยาบาล ถือกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมให้บริโภคข้าวปลอดภัย ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด ในนานบุคลากรโรงพยาบาลบมหาสารคามขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน มีความสุขกาย สบายใจ เป็นอยู่ผาสุขตลอดไป

ตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  บริจาค ชุด PPE 136 ชุด

(26-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบ ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) จำนวน 136 ชุด  จากตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม