รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565 และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2565 สู่การปฏิบัติของระดับอำเภอและตำบล ของจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้การประชุมได้ดำเนินตามมาตรการ DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ และตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างานอย่างเข้มงวด

ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

หอการค้า จ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

🏢หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ 🏥โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศชื่อผู้โชคดี รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ
ตามที่ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ฉีดวัตซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ให้บริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อมลุ้นรับทองคำ 4 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท มูลค่ารวม 16,000 บาท
ในวันนี้ได้มีการจับรางวัลและประกาศผล ณ ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายนามผู้โชคดี ดังนี้
🔶1.คุณศักรินทร์ แจ้งเอี่ยม 093-563xxxx (ลำดับที่ฉีด 2733 )
🔶2.คุณจุฬาลักษณ์ วงษ์ชารี 082-697xxxx (ลำดับที่ฉีด 4196)
🔶3.คุณธนากร พระโคตร 098-150xxxx (ลำดับที่ฉีด 1311)
🔶4.คุณประมูล มาศงามเมือง 095-707xxxx (ลำดับที่ฉีด 5270)
🙏รายนามผู้จับรางวัล🙏
1. คุณสุทิน พรมงคลชัย
ตำแหน่ง นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม มอบ
ในนาม สมาคมชามจังหวัดมหาสารคาม
2. คุณณรงค์ เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว
3. คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
มอบในนาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
4. คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช)
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว (คุณสมไชย พจน์
วิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ) ผู้แทน
🔻สักขีพยาน🔻 แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และคุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช) ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่
(01-11-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม หรือ ศึกษาในอำเภอเมืองมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

 

 

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

(11-10-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ปัจจุบันมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 85 ของจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งเพื่อทราบว่า พื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ “วัดพุทธวนาราม” หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ COVID Free Setting ซึ่งเป็นมาตรการองค์กรหรือสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่
(20-9-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม  บริการฉีดแก่ประชาชนผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) พระราชทานให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

โดยในวันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน โดยมีการกระจายวัคซีนไปยังทุกอำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมกันทั้งจังหวัด  โดยได้ดำเนินการ ร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยการรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจำนวน 500 คน และบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยบนรถ (drive thru) แก่ผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยอายุ 80 ปี จำนวน 5 คน พร้อมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ  จำนวน 9 คน ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาดไทยมอบ”เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง”แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคกองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19 และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  จึงมีมติให้จัดซื้อ “เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง” มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เห็นสมควรนำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อไป.

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมวัคซีนสู้โควิด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  2.ผู้ที่ตั้งครรภ์  และ 3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่  1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  2.โรคหัวใจและหลอดเลือด  3.โรคไตเรื้อรัง  4.โรคหลอดเลือดสมอง  5.โรคมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการบำบัด  6.โรคเบาหวาน  7.โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวนกว่า 169 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ชุมชนบูรพาและชุมชนบ้านส่องนางใยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จำนวน 22 ราย ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19

สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ระดมบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จาก 4 ศูนย์แพทย์ คือ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองมหาสารคาม และจิตอาสา ร่วมบริการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน