บริการตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ  อีกทั้งยังมีบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

อาการผิดปกติต่างๆ ของโรคหัวใจที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ เช่น

 • ใจสั่น
 • แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก
 • เหนื่อยง่าย หรืออยู่เฉยๆ ก็เหนื่อย
 • หายใจลำบากเมื่อนอนหงาย หรือตอนออกกำลังกาย
 • เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
 • ใจเต้นเร็วผิดปกติ หรือรู้สึกใจเต้นช้ากว่าปกติ
 • น้ำหนักตัวเพิ่ม เท้าหรือข้อเท้าบวมมากขึ้น
 • เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น เป็นต้น

 

บริการของเรา

1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG : Electrocardiography)
เป็นการตรวจเพื่อดูสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการรับสัญญาณไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้าที่ติดบนผิวหนังบริเวณหน้าอก และบันทึกหรือแสดงบนจอภาพด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกร่างกาย

2. การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitor) 
คือเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจ เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram หรือ EKG) ซึ่งมีขนาดเล็กสามารถพกติดตัวไปได้เครื่องจะบันทึกคลื่นหัวใจไว้เพื่อให้แพทย์นำมาวินิจฉัย มีประโยชน์คือ

  • เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติแต่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ทั่วไป
  • เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24-48 ชั่วโมง ว่าเกิดคลื่นไฟฟ้าใดผิดปกติ เวลา และอาการ
  • เพื่อให้แพทย์ประเมินความถี่และความรุนแรงของการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติขณะทำกิจวัตรประจำวัน

3. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
คือ หลักการสะท้อนกลับขอเสียงความถี่สูง เมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื่อ คอมพิวเตอร์จะนำเอาสัญญาณเหล่านี้มาสร้างภาพ ดังนั้นภาพที่เห็นก็คือหัวใจของผู้ป่วย Echocardiogram จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค ตรวจหาความรุนแรง ติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ วิธีการตรวจคือการใช้หัวตรวจ ตรวจบริเวณผนังทรวงอกด้านนอก (Transthoracic Echocardiogram) เป็นการตรวจที่นิยมทำกันทั่วไป วิธีการค่อนข้างง่าย ไม่เจ็บตัว ไม่มีอันตรายใดๆ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยสามารถทราบผลการตรวจได้ทันที

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 132

สถานที่ตั้ง