7953

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป
Attachments บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร File size: 1 MB Downloads: 29
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย File size: 438 KB Downloads: 5
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก_001 File size: 957 KB Downloads: 18
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Attachments ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก File size: 1 MB Downloads: 21
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย File size: 1 MB Downloads: 9
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สัมภาษณ์) File size: 1 MB Downloads: 13
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก File size: 975 KB Downloads: 23
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ File size: 2 MB Downloads: 78
Read more.