4129

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. File size: 1 MB Downloads: 35
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อ พกส File size: 3 MB Downloads: 108
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อ พรก.0001 File size: 1 MB Downloads: 25
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พรก. File size: 2 MB Downloads: 68
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments 20190712 File size: 241 KB Downloads: 131
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ File size: 260 KB Downloads: 115
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Attachments รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. File size: 1,002 KB Downloads: 60
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศผลการคัดเลือก ลจ.ชั่วคราว File size: 620 KB Downloads: 32
Read more.
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 58
Read more.