ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนิติกร
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2. File size: 94 KB Downloads: 98
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ และ นายช่างเทคนิค
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 File size: 99 KB Downloads: 188 เอกสารแนบท้าย ว7-61 File size: 630 KB Downloads: 108
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
*** ประกาศผลการคัดเลือกบรรุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 08.30 น. Attachments ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ File size:
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ File size: 655 KB Downloads: 34
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนิติกร
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 159 KB Downloads: 200
Read more.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) Attachments ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ File size:
Read more.
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
Attachments ประกาศรับสมัคร พรก. File size: 290 KB Downloads: 138
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
Attachments ประกาศรายชื่อ พรก File size: 3 MB Downloads: 402
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 734 KB Downloads: 75
Read more.