652

รพ.มหาสารคาม  ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 (14-11-2562)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
Read more.
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.มหาสารคาม เยี่ยมหอผู้ป่วย เสริมกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
(4-11-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนและรักษาผู้ป่วย    
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมงานฌาปณกิจ ผู้บริจาคอวัยวะ
(26-10-2562)  เวลา 14.30 น.  ที่วัดป่าบ้านหนองอิหนัน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมงานฌาปณกิจ ผู้บริจาคอวัยวะ คือ ไต ทั้ง
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ  อ.วาปีปทุม
(25-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม
Read more.
ผอ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย พร้อมรับฟังข้อมูลรอบด้าน
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย พร้อมคณะกรรมการบริหาร พาเยี่ยมสำรวจจำนวน 3 อาคารได้แก่ อาคารศัลยกรรม
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
(23-10-2562) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์ จันทรา
Read more.
รพ.มหาสารคาม มอบพวงหรีดแก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ
(22-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ  สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-431    
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
(21-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สวนสาธารณะ หลังอาคาร 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้ภายในโรงพยาบาลและได้เติบโต แข็งแรง สมดังปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้แล้ว บำรุงต้นไม้ให้หยั่งรากลงดินเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ช่วยเป็นร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562
(21-10-2562) ที่คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีประชาชน เด็ก และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากกว่า
Read more.