525

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
(20-9-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค  ซึ่ง 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน
Read more.
ความดีไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
(16-8-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ นายธีระพงษ์​  แถมศิริ​  อายุ​  25​ ปี​อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 157​  ม.​1​  คุ้มกลาง​  ต.​หัวขวาง​  อ.​ โกสุม​พิสัย​ 
Read more.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม  เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
(26-8-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  ผู้ว่าราชการมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
Read more.
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเตรียมการรับเสด็จ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   (21-8-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด  “การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์ : Health Management in Artificial Intelligence Era”
(19-21 สิงหาคม 2562)   ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และบุคลากร  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด  “การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์
Read more.
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันรากโค้งมากกว่าปกติ
(16-8-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันรากโค้งมากกว่าปกติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือโรตารี่แบบง่ายอย่างปลอดภัย โดยมี อ.ทญ.ธารราธร สุนทรเกียรติ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีทันตแพทย์จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน
Read more.
อย.น้อย
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม อย.น้อย ยุคใหม่ใส่ใจชุมชน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน
ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ อย.น้อย ยุคใหม่ใส่ใจชุมชน ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักเรียน สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และชุมชน ปลูกฝังเรื่องอาหารปลอดภัยและการใช้สมุนไพรดูแลตนเอง โดยมีนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Read more.
ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม 87 ราย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม 87 ราย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562   (13-8-2562 )  นายแพทย์สุนทร
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในงาน “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ด้านพัฒนาระบบระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมบุคลากรงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในกิจกรรม“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more.