รพ.มหาสารคาม มอบสิ่งของในกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด
รพ.มหาสารคาม มอบสิ่งของในกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด
(16-01-62) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด มอบสิ่งของบริจาค เป็นของรางวัลชิงโชคในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด งานประเพณี “บุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ณ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ที่วัดบ้านหนองคู ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการบริการด้านสุขภาพ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
Read more.
รพ.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
(11-1-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร, อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคุณสุวิทย์ แว่นเกตุ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม” นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม” ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
Read more.
เขตสุขภาพที่ 7  ประชุมมอบนโยบายด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
(4-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมด้านการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ
Read more.
ผู้ตรวจฯเขต 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (27-12-2561)   ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(26-12-2561)  ที่ บริเวณลาน หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ  ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประจำปี 2561 และเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ณ ตำบลหนองโน
 จ.มหาสารคาม ร่วมใจจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดบ้านนานกเขียนหมู่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วย (พอ.สว.) ต.หนองกุง  อ.แกดำ
รพ.มหาสารคาม  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ต.หนองกุง  อ.แกดำ (19-12-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต
Read more.