939

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจังหวัดมหาสารคาม
(23-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน
Read more.
รพ.มหาสารคาม พบปะเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และการบริการด้านสุขภาพ
ที่ห้องประชุมสวนอาหารเรือนทอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์ และารให้บริการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่สื่อมวลชนได้ทราบและนำข้อมูล เผยแพร่ต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งจากสถานีวิทยุ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
(22-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคในโครงการ “ของรักของหวง สร้างมูลค่า ” เพื่อหารายได้นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
(21-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมบริจาคในโครงการ” ของรักของหวง สร้างมูลค่า ” ของคณะอนุกรรมการจิตอาสาเอื้ออาทร พชอ.เมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 20 เครื่องๆละ 20,000 บาท (มอบให้รพ.สต/ศสม.)และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ
Read more.
รพ.มหาสารคาม อบรมเสริมศักยภาพ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”
(15-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแผลระดับนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา.“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ
(15-1-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้ัอมคณะบุคลากร รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา .“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยขอนสัก ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ส่งความสุขแก่ผู้ป่วยเด็ก รับขวัญวันเด็กปี 2563
ที่หอผู้ป่วยเด็กโต ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งความสุข มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเด็กป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมประชาชนดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
(9-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ 2563  เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น และใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เมื่อมีอาการแน่นท้อง จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเบื้องต้น พร้อมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสมุนไพร
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
(8-1-2563)  ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Read more.