นอนกรน !!!อย่านอนใจ
โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ (ObstructiveSleep Apnea, OSA) เป็นโรคที่เกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจขณะหลับ เกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ และการหยุดหายใจจะสิ้นสุด โดยการตื่นตัว ของสมองเป็นช่วงสั้นๆทำให้สะดุ้งเฮือก ขณะหลับ (arousal) และการนอนหลับขาดตอนเป็นช่วงๆ มีผลต่อการ ทำงานของสมอง และเกิดอาการง่วงตอนกลางวัน โรคนี้สามารถเป็นได้ในคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ในเด็กมักเกิดจากต่อมทอนซิลโตหรือปัญหาโครงสร้างใบหน้า หรือเด็กอ้วน
Read more.
บริจาคเงินให้โรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!
        วิธีการใช้ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  E-Donation  คลิ๊ก E-Donation “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” สายบุญควรรู้ ถ้าคิดจะลดหย่อนภาษีปีหน้า   แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กระทรวงการคลัง
Read more.