ทันตกรรม

หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับฟัน และศัลยกรรมในช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งทันตกรรมผู้ใหญ่ และทันตกรรมเด็ก เพื่อความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

บริการของเรา

 1. ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน / เคลือบฟัน
 1. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 2. รักษารากฟัน
 3. รักษาโรคเหงือก
 4. ทำฟันปลอม
 5. ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ถอนฟันคุด ผ่าฟันคุด
  • เจาะหนอง

วัน-เวลา การให้บริการ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • จันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750  ต่อ 160

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ : Special Medical Clinic ( SMC )

 ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับบริการที่มีความสามารถในการชำระเงิน แต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์   และต้องชำระค่าบริการ เริ่มต้นที่ 250 บาท 

 

วัน-เวลา การให้บริการ

 • วันจันทร์              เวลา 16.00 – 19.30 น.
 • วันอังคาร             เวลา 16.00 – 19.30 น.
 • วันพุธ                  เวลา 16.00 – 19.30 น..
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 16.00 – 19.30 น..
 • วันเสาร์                เวลา 08.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง

 ข้างห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750

 

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 • ยื่นบัตรที่ห้องบัตร มีช่องทางพิเศษ
 • ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
 • พบแพทย์
 • ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล
 • ชำระค่าบริการ 250 บาท ที่การเงิน มีช่องทางพิเศษ
 • รับยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก มีช่องทางพิเศษ

 

คลินิกที่เปิดบริการประเภทผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รังสีวิทยา

หน่วยงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมให้บริการ โดยรังสีแพทย์ และทีมงานสหวิชาชีพทางการแพทย์ ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความชำนาญตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเรา

 • ตรวจทางรังสีทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 • ตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งเส้นเลือด
 • ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ด้วยเครื่องมือพิเศษ CT Scan, MRI, Ultrasound ในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ สมอง ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูกและข้อ ระบบไหลเวียนเลือด หลอดเลือดสมองและคอ หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก หลอดเลือดในช่องท้อง หลอดเลือดแขนและขา
 • เอกซเรย์ฟัน
 • เอกซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของปอด ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ตับ ถุงน้ำดี ตรวจดูหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 64 Slice
 • เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
 • เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital mammogram
 • เครื่องเอกซเรย์ Digital
 • เครื่องเอกซเรย์ฟันแนวกว้าง Panoramic Dental X-ray
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Bone densitometry
 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพแบบ Digital (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอล เพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และการรักษาของแพทย์

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750 ต่อ 193

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารเอกซเรย์