01-05-60 รับบริจาคพัดลมแขวน

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.มหาสารคาม บริจาคพัดลมติดผนัง

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.มหาสารคาม บริจาคพัดลมติดผนัง ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-5-2560) นางนวลน้อย วีระพันธ์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมสมาชิกสมาคม ร่วมกันบริจาคพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนบุคลากรจากหอผู้ป่วยทองดีแก้ว ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบ 

บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น และตู้เย็น

บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น และตู้เย็น

ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงยาบาลมหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง และนพ.เฉลิมพล- พญ.นิภาพร บุญพรหมธีรกุล บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง แก่ห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าในหน่วยงานร่วมรับมอบในครั้งนี้