ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ

EB 11 หน่วยงานมีการเผยเเพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่(ผ่านมา)

EB11_1.1_คปสอ.ครั้งที่1-2562
EB11_1.2_คปสอ.ครั้งที่2-2562
EB11_1.3_รูปประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
EB11_2_sar62_รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
รพ.มค.ตรวจราชการเมืองมหาสารครม 2-62

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(24-7-2560) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท จากบริษัท ฐินันฟู้ด ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่อสนับสุนนการดำเนินงาน