ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.พานิชย์   บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 132,500 บาท

ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น  10  แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รอผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงฟฟ้า 3 ไก มูลค่า 61,000 บาท

M-basic flame  lll  มูลค่า 64,000  บาท  และรถเข็นผู้ป่วย มูลค่า  7,500 บาท   มูลค่ารวม 132,500 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท  ในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566 

โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในกิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

(21-06-2566) คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ตึกคลอดโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร แพทย์หญิงนลินี ยมศรีเคน และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยิ้ม, โทรทัศน์, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ยา, โรงพยาบาล และ ข้อความ

ร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  บริจาคเงิน 300,000 บาท ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-6-2566)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท  ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน จากคุณนพพล ยอดกลาง และคุณสุภาวิดา  ศรีลำไย  ในนามร้านร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท

รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบริเวณที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ทีวัดนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือมหาสารคาม  นายแพทย์เชาวลิต สงครามยศ  นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท จากครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท เพื่ออุทิศส่วนกุศล และสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล บริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล ที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องฟอกไต เพื่อใช้บริการฟอกไตผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้