มหาดไทยมอบ”เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง”แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคกองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19 และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  จึงมีมติให้จัดซื้อ “เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง” มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เห็นสมควรนำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อไป.

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏🏻♥️ขอขอบพระคุณ♥️🙏🏻
#กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE (EN 14126) สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมี แพทย์หญิงจิราพร  พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร  บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(4-8-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน  500,000 บาท  จากคุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร   คุณแม่ของ ทพญ.ปิยลักษณ์ ศิริธราธิวัตร   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และเนื่องด้วยทำบุญในเดือนเกิดของท่าน พร้อมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณสมพงศ์ เชาว์พานิช

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณ คุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร    ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 112,000 บาท

สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 112,000 บาท  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 65,000 บาท

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ 65,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

คณะเถ่านั้ง ชุด 1 มอบเงิน 80,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม

คณะเถ่านั้ง ชุด 1 มอบเงิน 80,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

ครอบครัวสุทินการยาง มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม

ครอบครัวสุทินการยาง มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสาคาม  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

 

นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี มอบเตียงสนาม และพัดลม 10 ตัว มูลค่ากว่า 50,000 บาท

รพ.มหาสารคาม ขอขอบคุณ ❤❤🙏🙏
“นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี ” อดีตรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.มหาสารคาม
ที่มอบเตียงสนาม และพัดลม 10 ตัว มูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

คุณยายคำ ต้นสังวรณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงิน 200,000 บาท

คุณยายคำ ต้นสังวรณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงิน 200,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมรับมอบในครั้งนี้

คุณชุติมา จารุตระกูลชัย ร้านปกณ์ภัณฑ์อะไหล่มอบเงินจำนวน 200,000 บาท

รพ.มหาสารคาม ขอขอบคุณ “คุณชุติมา จารุตระกูลชัย ร้านปกณ์ภัณฑ์อะไหล่”
ที่กรุณามอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่ตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ