ร้านเภสัชกรชูศักดิ์ เงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 200,000 บาท

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 ร้านเภสัชกรชูศักดิ์
ที่กรุณามอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 200,000 บาท โดยมีคุณรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท รุ่งรัตนการบัญชีแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 บริษัท รุ่งรัตนการบัญชีแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง
มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท อีสมายแอนด์ เทเลคอม จำกัด ที่มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 บริษัท อีสมายแอนด์ เทเลคอม จำกัด
ที่มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง
มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ร้านสุภาพรพืชผล  กองทุนวิพล – อุษณีย์  สุภาชัยวัฒน์  บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ  100,000 บาท

(19-7-2564) แพทย์หญิงธนพร มุทาพร  รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท   จากร้านสุภาพรพืชผล  กองทุนวิพล – อุษณีย์  สุภาชัยวัฒน์  เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล บริจาค เครื่องมือผ่าตัด ไซนัสและโพรงจมูก  มูลค่า 100,000 บาท  

(9-7-2564) นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  บริจาค เครื่องมือผ่าตัด ไซนัสและโพรงจมูก  มูลค่า 100,000 บาท  ให้แก่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณนายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล และครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณภาวินี ศุภบรรพต บริจาคเงิน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และบริจาคเงิน 20,000 บาท แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เพื่ออุทิศให้แด่ เปโตรสมชาย ศุภบรรพต (ร้านกันเอง)

คุณภาวินี ศุภบรรพต บริจาคเงิน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และบริจาคเงิน 20,000 บาท แก่ศูนย์สุขภาพเมืองสามัคคี เพื่ออุทิศให้แด่ เปโตรสมชาย ศุภบรรพต (ร้านกันเอง)

ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (โรงรียนพระกุมารมหาสารคาม)  คุณนุชจรินทร์ ทองโรจน์  พยาบาลวิชาชีพ​ชำนาญการพิเศษ  เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท  คุณภาวินี ศุภบรรพต  ที่มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และอุทิศให้แด่ เปโตรสมชาย ศุภบรรพต  พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

คุณวัชรพล พรมแดน พร้อมเพื่อนๆ บริจาคเงิน 20,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณวัชรพล พรมแดน พร้อมเพื่อนๆ บริจาคเงิน 20,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัทสารคามปิโตรเลียมจำกัด บริษัทสารคามออยล์จำกัด และคลินิกทันตกรรมยิ้มสวย มอบเครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ มูลค่า 1 แสนบาท

บริษัทสารคามปิโตรเลียมจำกัด บริษัทสารคามออยล์จำกัด และคลินิกทันตกรรมยิ้มสวย มอบเครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีแพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล ร่วมรับมอบในครั้งนี้

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

กฟผ. และกลุ่มบริษัทในเครือ กฟผ. ร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

⚡️กฟผ. และกลุ่มบริษัทในเครือ กฟผ. ร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19⚡️

——————————–

(19-5-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท  จากนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มบริษัทในเครือ กฟผ. มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาค เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2,400,000 บาท  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(18-5-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ ร่วมรับมอบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2,400,000 บาท  จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์   เพื่อสนับสนุนการดำเนินของโรงพยาบาลมหาสารคาม