นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ บริจาคหนังสือธรรมะ 400 เล่ม

ผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวนกว่า 400 เล่ม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

(22-1-2558)  นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวน 400 เล่ม มูลค่า กว่า 8,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

กลุ่มเพื่อนไตรรัตน์บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ 30 เครื่อง

กลุ่มเพื่อนไตรรัตน์บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโครงการ “พัดใจผู้ยากไร้”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันรับมอบพัดลมตั้งโต๊ะขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าและกลุ่มเพื่อนไตรรัตน์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ในห้องผู้ป่วยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องในการจัดทำโครงการ “พัดใจผู้ยากไร้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการมอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนจนครบ 999 เครื่อง

ครอบครัว ตปนียากร บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท

ครอบครัว ตปนียากร มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสร้างห้องพิเศษ

(16-9-2557) ที่ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ครอบครัว ตปนียากร  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  ซึงในนามโรงพยาบาลมหาสารคามจึงขออำนวยอวยพรบุญกุศล จงเป็นตบะเป็นเดชปัจจัยอำนวยผล คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภารธนสารสมบัติ จงเกิดมีแก่ท่าน และครอบครัวของท่านทุกเมื่อเทอญ

 

 

ห.จ.ก. แสงตาวันลิสซิ่ง สาขากันทรวิชัย บริจาคเครื่องอินฟิลว์ชั่นปั้ม (infusion pump)

(18-8-2557)   ที่ ห.จ.ก. แสงตาวันลิสซิ่ง สาขา กันทรวิชัย  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่  ร่วมรับมอบเครื่อง  จำนวน 2 เครื่องมูลค่ากว่า 100,000 บาท จากคุณอรุณ  เต็มภัทราโชค ผู้จัดการ ห.จ.ก. แสงตาวันลิสซิ่ง  โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับมอบในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน “คิดถึงรถ คิดถึงแสงตาวันลิสซิ่ง”  มีการออกหน่วยรับบริจาคเลือด จากธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม อีกด้วย

คุณอคณีย์ วิเชียร บริจาคเงิน 350,000 บาท

 

คุณอคณีย์ วิเชียร
(18-11-2556)  คุณอคณีย์ วิเชียร พร้อมญาติ มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 250,000 บ. แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสบทบทุนจัดสร้างห้องผู้ป่วย (หอผู้ป่วยพิเศษ) และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บ. เข้าสบทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอกุศลที่ท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนรวม 350,000 บ. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับ

คุณรัตนา สรรพปัญญาวงศ์ บริจาคเครื่องฟอกไต

 

(20-9-2557)  คุณรัตนา สรรพปัญญาวงศ์  เจ้าของ หจก. บรบือก่อสร้าง และบริษัทโมเดิลโฮมวัสดุจำกัด  บริจาคเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  มูลค่า 450000  บาท จำนวน 1เครื่อง โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเมื่อวันที่  20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม