บริษัทโรส ประเทศไทยบริจาคเสื้อผูเบริจาคโลหิต

บริษัท โรช ประเทศไทย มอบเสื้อยืด ผู้บริจาคโลหิต

บริษัท โรช ประเทศไทยมอบเสื้อยืด Slogan“Sharelife,give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต

(21-6-2559) นพ.สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเสื้อยืด Slogan“Sharelife,give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต” จำนวน 50 ตัว จากบริษัท โรช ประเทศไทย (Roche Thailand) ซึ่งจะงานคลังเลือดจะได้นำไปมอบแก่ผู้บริจาคโลหิตในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ ต่อไป

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(25-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท จากคุณนัยนา ไชยสงค์ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์สุดชาย เลยวาณิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท จากคุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

จิณณ์คาร์ปาร์ค บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

จิณณ์คาร์ปาร์ค บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

จิณณ์คาร์ปาร์ค บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(5-5-2559) นายพแทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท จาก ห.จ.ก จิณณ์คาร์ปาร์ค

4 ลูกหลานคุณตาปุ่น-คุฯยายทองอ่อน ดวงท้าวเศรฐ บริจาคเงิน 255.400 บาท

คณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 255,400 บาท

คณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 255,400 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และอุทิศบุญกุศลแก่บุพการี

(4-6-2559) นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 255,400 บาท จากคณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ ซึ่งมีความประทับใจในบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อครั้งที่คุณตาปุ่น เข้ารับการรักษา โดยได้รับการดูแล และใส่ใจเป็นอย่างดี จึงเกิดจิตศรัทธาที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และเพื่ออุทิศบุญกุศลอีกด้วย

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

บริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

บริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000 บาท

(3-6-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000 บาท จากบริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด โดยบริจาคให้แก่ หน่วยงานบริบาลบรรเทาโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ต่อไป

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร

คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 800,000 บาท

คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 800,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท จากคุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามถึง 2ครั้ง ในปี 2552 จำนวน 250,000 บาท และปี 2557 บริจาคเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย มูลค่ากว่า 450,000 บาท

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

(7-5-2559) คุณระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ