คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร

คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 800,000 บาท

คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 800,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท จากคุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามถึง 2ครั้ง ในปี 2552 จำนวน 250,000 บาท และปี 2557 บริจาคเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย มูลค่ากว่า 450,000 บาท

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

แพทย์หญิงสุขใจ บูรณะบัญญัติ บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

(7-5-2559) คุณระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-4-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินจากหจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงิน

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-3-2559)  ที่ห้องประชุมแพทย์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มแรก คือ ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม บริจาคจำนวนเงิน 45,000 บาท และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคจำนวนเงิน 26,000 บาท ซึ่งเงินจากการบริจาคครั้งนี้จะได้นำเข้าสู่กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2490  เริ่มก่อสร้างบนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการโอนที่ดินจากสถานีสุขศาลาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีนายแพทย์บรรลุ  ศิริพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามท่านแรก

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลได้ขยายพื้นที่จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ และยกระดับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ที่มีขนาด 522 เตียง โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์   “โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560”  ยึดมั่นในปรัชญา  “เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร”

ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาสารคาม มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและอาคารบริการ หลายหลังซึ่งแต่ละหลังมีความคีบหน้าและใกล้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คสล. 11 ชั้น ปัจจุบันโครงสร้างอาคารได้ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรกำหนดรอบ เครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดส่งตรวจหลอดลมคอตู้อบเด็ก และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่นๆ อีกจำนวนมาก ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคามจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เผื่อใช้ในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-740-993 โดยน้ำใจจากการบริจาคของท่าน จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ต่อยอดความสุขแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยอีกมากมายต่อไป

นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า 40,000 บาท และหนังสือธรรมะอีก 100 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-2-2559)  นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า กว่า 40,000 บาท และหนังสือธรรมะอีก 100 เล่ม จากนางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ พร้อมครอบครัว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายศิริศักดิ์ เหล่าสุวรรณ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป

หจก.สารคามการไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หจก.สารคามการไฟฟ้า มีจิตศรัทธามอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-7-2558)  นางเสาวลักษณ์ ชมพูหลง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันรับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า  อาทิ เช่น เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า  เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ที่นอนลม เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้  ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ทั้งนี้ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ที่ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องสอดหลอด

บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องสอดหลอด

บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องสอดหลอด

(30-5-2558) นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทยืโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องสอดหลอดลม มูลค่า 395,000 บาท จากบริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล

นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ บริจาคหนังสือธรรมะ 400 เล่ม

ผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวนกว่า 400 เล่ม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

(22-1-2558)  นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคหนังสือธรรมะจำนวน 400 เล่ม มูลค่า กว่า 8,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้คลายทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ