บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท

หจก.แสงตาวันลิซซิ่ง  หจก.ซ้งเกษตรยนต์   บริษัท เอเอสมอเตอร์ไบท์  บริษัท นิวมอเตอร์ไบค์   และบริษัท แสงตาวันมอเตอร์ไบค์   บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(8-5-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท จากคุณอัมพร ต์มภัทราโชค ในนามตัวแทน หจก.แสงตาวันลิซซิ่ง  หจก.ซ้งเกษตรยนต์   บริษัท เอเอสมอเตอร์ไบท์  บริษัท นิวมอเตอร์ไบค์   และบริษัท แสงตาวันมอเตอร์ไบค์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปรกณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-4-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เงินจำนวน 300,00 บาท จากคุณจันทะบูรณ์ แสนพาน พร้อมครอบครัว และญาติ  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนสร้างห้องพิเศษแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 8 และมารดา มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม – คุณบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และคุณสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ ผู้เป็นมารดา มอบให้คณะบุคลากรสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8 นำเงินบริจาคจำนวน 5.000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้พิการและผู้ยากไร้ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

(15-02-2562) นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน10,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด บริจาคเงิน 400,000 บาท

บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเงิน 400,000 บาท จากบริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด โดยนายดำริ และนางเจนจิรา สุวรรณพงศ์ พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม บริจาคเงิน 20,000 บาท

(19-12-2561) ที่ศูนย์บริการซูซูกิ จังหวัดมหาสารคาม  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากนายณัฐพล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม  เพื่อสมทบทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม  ในงาน “SUZUKI BEST OF BEST 2017 BEST DEALER AWARD”

คุณประสพ แซ่ส่ง บริจาคเงินแก่ รพ.มหาสารคาม จำนวน 300,000 บาท

 

(7-12-2561) . คุณประสพ แซ่ส่ง ผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล “น้ำใจของท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะต่อยอดความสุขให้กับผู้คนอีกมากมาย”

สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท

คุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากคุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประกา

 

คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ

คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม    มูลค่า  880,000 บาท

(12-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 380,000 บาท  และบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม   จำนวน 500,000 บาท จากคุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  และครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 10,000 บาท

(7-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท  ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ