7277

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท  โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้สนับสนุนการรักษาและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์  บริจาคเงิน 100,000 บาท   สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(27-9-2566)  ที่บริเวณหน้าอาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพท์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100.000 บาท จากคุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์   ซึ่งมีจิตันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมกันนี้ยังได้ แจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม ไอศกรีม  500
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณในน้ำใจ คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณในน้ำใจ คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  และครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ขอสดุดี ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะผู้วายชนม์ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ
    รายงานเคสบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม คือ ชายวัย อายุ 68 ปี ซึ่งมีภาวะเลือดออกในสมอง และเสียชีวิต ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อใช้ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอความหวัง ซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ให้แก่ผู้วายชนม์     นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
Read more.
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต มูลค่า 630,000 บาท
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต มูลค่า 630,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีคุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ  
Read more.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.พานิชย์   บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 132,500 บาท
ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น  10  แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รอผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงฟฟ้า 3 ไก มูลค่า 61,000 บาท M-basic flame  lll  มูลค่า 64,000  บาท 
Read more.
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท  ในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  
Read more.
บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในกิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
Read more.
คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
(21-06-2566) คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ตึกคลอดโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
Read more.