ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 080664p1