ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประมินครั้งที่2ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประมินครั้งที่2ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งที่1

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งที่1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธาและตำแหน่งบรรณารักษ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งบรรณารักษ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าสอบพนักงานราชการ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ นายช่างเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา พนักงานประจำตึก พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศ 2