ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ