รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันเวลาและสถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป