ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(372ชั่วโมง)

รายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(372ชั่วโมง) กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิเข้ารับการประเมินฯ

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 13 ตำแหน่ง 87 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)