ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารมารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัคร