ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนวัสดุวิทย์ 3 หมวด
รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 หมวด ตามรายการที่แนบท้ายนี้