คุณแม่ลม่อม  บูรณธนิต  พร้อมครอบครัว   บริจาค 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-9-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณแม่ลม่อม  บูรณธนิต  พร้อมครอบครัว  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้

คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง

คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 6 แถว มูลค่า 14,400 บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แก่หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้

คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม

คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม

(24-7-2562) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และพัดลม 1 ตัว จากคุณพ่ออุดม – คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ พร้อมครอบครัว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

(24-7-2562)  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี   รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ดี.เอช.เอ็น 2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-6-2562)   นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

บริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณสุกริณ กาญจนวสุนธรา และครอบครัว  คุณนวรัตน์ ศรีอ่อน โสวิทยสกุล และครอบครัว  คุณปุญญ์นุช วังวิจิตร และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร มูลค่ารวม 149,000  บาท โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากรหน่วยงานห้องผ่าตัด ร่วมรับมอบ

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 8 และมารดา มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม – คุณบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และคุณสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ ผู้เป็นมารดา มอบให้คณะบุคลากรสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8 นำเงินบริจาคจำนวน 5.000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้พิการและผู้ยากไร้ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

พันเอกอาร์เชาว์ – นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน บริจาคเครื่องมือผ่าตัดตา มูลค่า 230,000 บาท

(6-12-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องมือผ่าตัดตา มูลค่า 230,000 บาท จากพันเอกอาร์เชาว์ – นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

ขอขอบพระคุณผู้จิตอันเป็นกุศล บริจาคพัดลม ผ้าอ้อม และหมวกไหมพร

ขอขอบพระคุณผู้จิตอันเป็นกุศล คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคพัดลม ผ้าอ้อม และหมวกไหมพรม

 

(20-11-2561) คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคผ้าออม 6 ถุงใหญ่ พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 1 เครื่อง และหมวกไหมพรม 10 ใบ เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

บริจาคถังออกซิเจน และพัดลม

ขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคถังออกซิเจน และพัดลม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-11-2561)  อ.ดร.พลาญ – นภัทร จันทรจตุรภัทร  คุณสุจิตรา อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว คุณมนตรี อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว ร่วมกันบริจาคถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง และพัดลม จำนวน 3 ตัว มูลค่า 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้