ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท

ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท

ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท แก่คลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม

(11-7-2561) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท จากคุณพรศรี สิมทวีวัฒน์ เจ้าของร้านร้านฮะกี่ จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2561

 

 

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท

รพ.มหาสารคาม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

(7-6-2561) ที่ห้องประชุมงานผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ซึ่งได้แก่

1.คุณสมรักษ์ รัตนถาวร บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,00 บาท

2.คุณสมรักษ์ รัตนถาวร และคุณสมจิตต์ ทองสว่าง บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท

และ 3. คุณสินีนารถ ทองสว่าง บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 42,500 บาท

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล กล่าวว่า อุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทย และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบัน การตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และการตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และบุคคลที่มี พ่อ แม่ พี่ น้องลูกป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จึงควรได้รับการส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ

 

 

คุณนภวรรณ - คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ  บริจาคเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน

คุณนภวรรณ – คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ  บริจาคเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน

คุณนภวรรณ – คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ  บริจาคเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน มูลค่า 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-6-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตรกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องเลเซอร์และดูดควัน มูลค่า 250,000 บาท จากคุณนภวรรณ – คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ เจ้าของร้านลี่อำนวยเภสัช  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคามในครั้งนี้  ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณฉวีวรรณ ไชยงาม  บริจาคกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ

คุณฉวีวรรณ ไชยงาม  บริจาคกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ

คุณฉวีวรรณ ไชยงาม  บริจาคกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ มูลค่า 134,200 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(28-5-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก ร่วมรับมอบกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ Led headlight wireless มูลค่า 134,200 บาท จากคุณฉวีวรรณ ไชยงาม ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคามในครั้งนี้  ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น

คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น

คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น 25 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(24-5-2561) ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 2 อาคาร 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม คุณชวิทน์ เกียรติลดา มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 25 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัว โดยมีคณะหัวหน้าหอผู้ป่วย Semi ICU ศัลยกรรมชาย และศัลยกรรมหญิงเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง

กลุ่มเพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุ่นที่1 สารคามพิทยาคม บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง

กลุ่มเพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุ่นที่1 สารคามพิทยาคม บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 69,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-3-2561) ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 69,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นบุญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังต่อไปนี้
1.คุณแม่ถนนอม บุญบุตตะ จำนวน 1 เครื่อง
2.เพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุนที่1 สารคามพิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
3.เพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุนที่1 สารคามพิทยาคม และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1 เครื่อง

รับมอบเงินบริจาคสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-12-2560) ที่หอประชุมสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นาแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร และคณะ บริจาคเครื่องกระตุ้น ไฟฟ้า 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท ให้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-11-2560) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส จำนวน 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท จากคุณมารศรี ทองเนตร และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100,000 บาท

ครอบครัวภาคอุทัย บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-9-2560) ที่วัดสามัคคี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากครอบครัวภาคอุทัยซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลมอบให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตชุมชนเมืองสามัคคี และอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสงบ-คุณแม่ละเมียด-นายประสิทธิ์ ภาคออุทัย อีกด้วย