คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร และคณะ บริจาคเครื่องกระตุ้น ไฟฟ้า 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท ให้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-11-2560) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส จำนวน 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท จากคุณมารศรี ทองเนตร และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100,000 บาท

ครอบครัวภาคอุทัย บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-9-2560) ที่วัดสามัคคี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากครอบครัวภาคอุทัยซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลมอบให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตชุมชนเมืองสามัคคี และอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสงบ-คุณแม่ละเมียด-นายประสิทธิ์ ภาคออุทัย อีกด้วย

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย

(4-8-2560) คุณอรุณ เต็มภัทราโชค หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่อง และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก 1 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker และที่นอนลม

บริษัท ฐินันฟู้ด บริจาคเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(24-7-2560) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่อง Pacemaker 1 เครื่อง และที่นอนลม 50 ชุด มูลค่า 215,000 บาท จากบริษัท ฐินันฟู้ด ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่อสนับสุนนการดำเนินงาน

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท

(2-5-2561) หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคพัดลมติดผนัง จำนวน 71 ตัว คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ทีวีสี 32 นิ้ว ทีวีสี 55 นิ้ว กระติกน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปติดตั้งในหอผู้ป่วยต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติภายในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ 

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณสุภาณี วงชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-6-2560) นางจุฬาลักษณ์ ฝั้นศริริ รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร  ร่วมรับมอบเตียงระบบไฟฟ้า 1 หลัง เตียงลม 1 หลัง และเครื่อง Sution 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากคุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แด่ คุณยายสดี สมสุข  และเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และโทรทัศน์

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และโทรทัศน์  มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท เพื่อสนันสนุบการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-1-2560) ที่บริเวณหน้าห้องตรวจหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านหู คอ จมูก และโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท จากครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(13-12-2559) นายอัมพร เด่นเหมือนวงศ์ เจ้าของ  หจก.สือศึกษามหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางจุฬาลักษณ์  ฝั้นศิริ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

คุณแม่ระเบียบมอบเครื่องอ๊อกซิเจน

คุณแม่ระเบียบ กมโลมล บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณแม่ระเบียบ กมโลมล บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(5-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท จากคุณแม่ระเบียบ กมโลมล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ