รพ.มหาสารคาม มอบเกียรติบัตร และเงินช่วยเหลือ เพื่อแสดงความไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ

 

(6-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้บริจาคอวัยวะ  โดยขอกุศลแห่งบุญในครั้งนี้จงส่งดวงวิญญาณผู้บริจาคอวัยวะไปสู่ภพภูมิที่ดี รวมทั้งครอบครัวที่ได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความเจริญ ชีวิตมีแต่ความสงบสุขด้วยอำนาจแห่งบุญ

 

สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-431

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(13-12-2562)  ที่บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คณะบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมงานมอบโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0

(12-12-2562) ที่โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร  เข้าร่วมงานมอบโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0  Smart Kids Taksila 4.0  การประกาศเกียรติคุณการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแสดงผลงานของทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา”

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด หนองน้ำสาธารณะแมวเซา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะแมวเซา บ้านโนนม่วง ตำบลแว่งนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะแมวเซา กำจัดวัชพืชบริเวณริมตลิ่ง การเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณหนองน้ำ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

(5-12-2562) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

(5-12-2562 )ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รพ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(19-11-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการ พระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแล สุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุข แก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.มหาสารคาม เยี่ยมหอผู้ป่วย เสริมกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

(4-11-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนและรักษาผู้ป่วย

 

 

รพ.มหาสารคาม แถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 นี้

รพ.มหาสารคาม แถลงข่าว“โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา” หวังลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยลดระยะเวลารอรับ ลดภาระการเดินทาง …เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 นี้

ที่ห้องประชุมจัมปาศรี  ชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการแถลงข่าว“โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  เครือข่ายชมรมร้านยาจังหวัดมหาสารคาม และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสัขขีพยานและรับฟังรายละเอียดโครงการฯ

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรองรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า สิทธิบัตรทอง ได้เห็นชอบนโยบายให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรอรับยานาน ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้  ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จับมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และเครือข่ายชมรมร้านยาจังหวัดมหาสารคาม จึงได้วางแผนและเริ่มดำเนินงานนำร่อง โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สามารถไปรับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ ได้นั้น ต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง ในเขตจังหวัดมหาสารคาม เริ่มต้นในกลุ่มผู้ป่วย 4 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด  และโรคต่อมลูกหมากโต  ที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแลรักษา  และผู้ป่วยจะต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีความสะดวกในการรับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านหรือที่ผู้ป่วยสะดวกรับบริการได้

สำหรับขั้นตอนการรับบริการนั้น ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และแพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย หากพบว่าไม่มีความซับซ้อนในการรักษา และเข้าตามเกณฑ์ของโครงการ จะดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้ป่วย และส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถเลือกร้านยาที่จะไปรับได้เอง โดยที่ร้านยานั้นจะต้องเป็นร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและมีมาตรฐานตามที่กำหนด

ในส่วนรายการยาที่สามารถรับที่ร้านยาได้นั้น จะต้องเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งจะต้องไม่ใช่ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ต้องเก็บรักษาด้วยความเย็น และยาความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จะเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ และตรวจสอบความถูกต้องของยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย และส่งมอบยาให้แก่ร้านยาที่ผู้ป่วยประสงค์จะไปรับต่อไป

เภสัชกรบุญถม ปาปะแพ  รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคาม กล่าวว่ามาตรฐานของร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน ( ข.ย.1 )  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practice) ต้องเปิดให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ ซึ่งในระยะแรกของการดำเนินโครงการนี้ มีร้านยาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ร้าน ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  1.ร้านขายยาเภสัชกรชูศักดิ์  2.สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยามหาวิทยาลัย)  3.ร้านขายยาเพรียว (บิ๊กซีมหาสารคาม)  4.ร้านขายยา นัมเบอร์วัน ฟาร์ม่า  5.ร้านขายยาโกสุมคลังยา  6.ร้านขายยาเภสัชอิ่ม  7.ร้านขายยาอัครชัยโอสถ  8.ร้านเอ็กซ์ตร้าพลัส สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับบริการที่ร้านยาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 8 ร้านนี้ ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการให้บริการและได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม มาตรฐานเดียวกับการรับยาในโรงพยาบาลแน่นอน ซึ่งคณะทำงาน“โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านยา” คาดว่าจะช่วยลดความแออัดของประชาชนที่มารับยาภายในโรงพยาบาลได้ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอย่างมาก

 

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

(17-19 ก.พ 2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Lean และสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์  ผู้เชี่ยวชาญในวงการผลิตทางอุตสาหกรรม  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean

รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean