7190

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ File size: 192 KB Downloads: 145
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)
–> ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม – ลำดับที่ 100000001 – 100000020 รายงานตัวเวลา
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร พกส. File size: 336 KB Downloads: 3629
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศราชื่อพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 70
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. File size: 1 MB Downloads: 114
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อ พกส File size: 3 MB Downloads: 129
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อ พรก.0001 File size: 1 MB Downloads: 38
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พรก. File size: 2 MB Downloads: 96
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments 20190712 File size: 241 KB Downloads: 167
Read more.