7855

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 2
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ File size: 80 KB Downloads: 119
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามที่แนบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ63 File size: 180 KB Downloads: 580
Read more.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย (๓๗๒
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ File size: 192 KB Downloads: 146
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)
–> ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม – ลำดับที่ 100000001 – 100000020 รายงานตัวเวลา
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร พกส. File size: 336 KB Downloads: 3648
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศราชื่อพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 73
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. File size: 1 MB Downloads: 116
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Attachments ประกาศรายชื่อ พกส File size: 3 MB Downloads: 133
Read more.