7190

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ File size: 260 KB Downloads: 183
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Attachments รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. File size: 1,002 KB Downloads: 87
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศผลการคัดเลือก ลจ.ชั่วคราว File size: 620 KB Downloads: 76
Read more.
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 78
Read more.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข File size: 440 KB Downloads: 1146
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
Attachments รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข File size: 237 KB Downloads: 150
Read more.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
Attachments รับสมัคร ลจ.ชั่วคราวรายเดือน File size: 211 KB Downloads: 59
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 82 KB Downloads: 113
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ File size: 1 MB Downloads: 55
Read more.