7849

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
Attachments รับสมัคร ลจ.ชั่วคราวรายเดือน File size: 211 KB Downloads: 61
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 82 KB Downloads: 117
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ File size: 1 MB Downloads: 59
Read more.
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (3) File size: 179 KB Downloads: 116
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศผลการคัดเลือก (2) File size: 144 KB Downloads: 93
Read more.
ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ File size: 452 KB Downloads: 208
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 62 File size: 164 KB Downloads: 112
Read more.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทรถยนต์ทั่วไป) 2 อัตรา
Attachments 2019-05-03_รับสมัครพนักงานขับรถ File size: 230 KB Downloads: 55
Read more.
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Attachments รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป File size: 293 KB Downloads: 227
Read more.