1671

คุณเรืองชัย ผแดนนอก มอบตู้ความดันลบสำหรับครอบเตียง  (Negative Pressure Cabinet)
(12-5-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาลบาลมหาสารคาม  รับมอบมอบตู้ความดันลบสำหรับครอบเตียง  (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 1 ชุด มูลค่า 40,000 บาท  จากคุณเรืองชัย ผแดนนอก  PERFECT GROUP (THAILAND)
Read more.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชุดกระจก ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก (Quarantine Tele – presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1
Read more.
รพ.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เนียม สัจจลักษณ์  มารดาคุณสุรเชฐ สัจจลักษณ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เนียม สัจจลักษณ์ มารดาคุณสุรเชฐ สัจจลักษณ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งในพิธีมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน  จัดวางเก้าอี้เว้นระยะห่าง และให้ผู้ร่วมงานสวมใส่หน้ากาก ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ 
Read more.
กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม  มอบ “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี” ให้กับ รพ.มหาสารคาม
(1-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมรับมอบ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จาก กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค.(ท.)  เป็นผู้มอบ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2  ได้รับ “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี”
Read more.
รพ.มหาสารคาม เสริมศักยภาพ เตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19
  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรร่วมศึกษาวิธีการใช้งาน ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ  ซึ่งชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัย หรือผู้ป่วยติดเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหรือทางอากาศ เช่น ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009, SARS, โควิด-19 เป็นต้น  รวมถึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจากที่หนึ่งไปรักษายังอีกที่หนึ่งทางรถเข็นหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดซื้อจำนวน 2
Read more.
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  มอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรค
(9-4-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรค จำนวน 13 ชุด ซึ่งนายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาได้จัดทำขึ้น นำมามอบแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยฉากกั้นอะคริลิคจะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรคต่างๆ ทำให้ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(18-3-2563) ที่ โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย
Read more.
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(13-3-2563) นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เดินทางมาเยี่ยมประชาชนผุ้ประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ชนรถมอเตอร์ไซค์ จุดเกิดเหตุบริเวณบ้านขี ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน ถนนสายโกสุมพิสัย-เขียงยืน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย คือ นางมลสุภา กลั่นเกลี้ยง ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
Read more.
ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563
(13-3-2563) ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และติดตามสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19  พร้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน  
Read more.